Personvern Og Cookies

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet

1. Vilkår

Ved å gå til dette nettstedet, tilgjengelig fra https://gjeldkontroll.no/ , godtar du å være bundet av disse nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for avtalen med gjeldende lokal lov. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, har du ikke adgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og varemerkerett.

2. Bruk lisens

Det gis tillatelse til midlertidig nedlasting av én kopi av materialet på Sokere finansiering sitt nettsted for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er en lisens, ikke en eiendomsoverføring, og under denne lisensen kan du ikke:


endre eller kopiere materialet; bruke materialet til kommersielle formål eller til offentlig visning; forsøk på å ombygge programvare på Sokere finansierings nettsted; fjerne opphavsrett eller andre proprietære notater fra materialet; eller overføre materialene til en annen person eller "speile" materialene på en hvilken som helst annen server. Dette vil la Sokere finansiering avslutte ved brudd på noen av disse begrensningene. Ved avslutning vil også visningsretten bli avsluttet, og du bør ødelegge alt nedlastet materiale du har, enten det er trykt eller elektronisk format. Disse vilkårene er opprettet ved hjelp av Generator for vilkår for bruk.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materialet på Sokere finansierings nettsted leveres "som det er". Sokere finansiering gir ingen garantier, kan det uttrykkes eller antydes, og derfor opphever alle andre garantier. Videre gir Sokere finansiering ingen uttalelser angående nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale eller sider som er knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Sokere finansiering eller dets leverandører vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader som oppstår ved bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Sokere finansiering sitt nettsted, selv om Sokere finansiering eller en fullmektig representant for dette nettstedet har blitt varslet, muntlig eller skriftlig, om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for tilfeldige skader. Disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

5. Revisjoner og Errata

Materialet som vises på Sokere finansierings nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Sokere finansiering vil ikke love at noe av materialet på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Sokere finansiering kan når som helst endre materialet på nettstedet uten varsel. Sokere finansiering forplikter seg ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker

Sokere finansiering har ikke gjennomgått alle nettstedene som er knyttet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt lenket nettsted. Tilstedeværelsen av en lenke innebærer ikke godkjenning fra Sokere finansiering av nettstedet. Bruken av et lenket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Endringer i nettstedets vilkår for bruk

Sokere finansiering kan når som helst revidere disse bruksvilkårene for sitt nettsted uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den nåværende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Ditt personvern

Vennligst les vår personvernerklæring.

9. Gjeldende lov

Ethvert krav knyttet til Sokere finansierings nettsted skal være underlagt lovene om nei uten hensyn til lovkonfliktbestemmelsene.